Финансов анализ

Излезе от печат "ФИНАНСОВ АНАЛИЗ" , автор: проф. д-р Надя Костова

Въпросите на същността, характеристиката и особеностите на финансовия анализ са разработени най-вече в светлината на новите понятия и основни положения на ревизираната Концептуална рамка към Международните счетоводни стандарти (МСС) в сила от 01.01.2020 г.

Във връзка с горепосоченото предлагаме на Вашето внимание следната оферта: 

"ФИНАНСОВ АНАЛИЗ"

Единична цена: 20 лв.

Доставката на книгата е за сметка на клиента.

Заплащането на цената от 20.00 лв. може да извършите по разплащателна сметка на “Бизнес Практика Актив” ООД в ТБ “Алианц България” АД – Варна, код BUIN BGSF, IBAN: BG98 BUIN70061025764013.

За повече информация се обърнете към: Бизнес Практика Актив ООД, ЕИК 103119530, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дунав” №5; факс: 052/ 66 07 30; 66 07 31 или е-mail: activ@activ.bg.

Попълнете нашата онлайн заявка по-долу или изтеглете и попълнете заявка в Microsoft Word формат!