"РАЗПИСКИ" - Истории за бизнес. Кратки разкази в дълги изречения.

Излезе от печат "РАЗПИСКИ" - Истории за бизнес. Кратки разкази в дълги изречения., автор: Симеон Симов

Във връзка с горепосоченото предлагаме на Вашето внимание следната оферта: 

"РАЗПИСКИ" - Истории за бизнес. Кратки разкази в дълги изречения.

Единична цена: 15 лв.

Доставката на книгата е за сметка на клиента.

Заплащането на цената от 15.00 лв. може да извършите по разплащателна сметка на “Бизнес Практика Актив” ООД в ТБ “Алианц България” АД – Варна, код BUIN BGSF, IBAN: BG98 BUIN70061025764013.

За повече информация се обърнете към: Бизнес Практика Актив ООД, ЕИК 103119530, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дунав” №5; факс: 052/ 66 07 30; 66 07 31 или е-mail: activ@activ.bg.

Попълнете нашата онлайн заявка по-долу или изтеглете и попълнете заявка в изтеглете и попълнете заявка в Microsoft Word формат!