Класация Актив 2019(2018)® на CD - Топ 5000 на българските фирми

Уважаеми Дами и Господа,

В желанието си да Ви улесни и да Ви бъде полезен, екипът на Актив отново разработи варианти на Класация Актив®, позиционираща топ 5000 фирмите в България по различни показатели. Всички класации са във формат Microsoft Excel.

Във връзка с горепосоченото предлагаме на Вашето внимание следната оферта:

 

Продукт

Съдържание

Цена

I. Класация Актив 2019(2018

Класация АКТИВ® 'Топ 5000'/основна/ (Показатели: приходи, корпоративен данък, финансов резултат, собствен капитал, коефициент на ефективност на разходите, индекс Актив)

 

70 лв. без ДДС (с включени разходи за доставка)

II. Класация Актив 2019(2018

 1. Класация АКТИВ® 'Топ 5000'/основна/ (Показатели: приходи, корпоративен данък, финансов резултат, собствен капитал, коефициент на ефективност на разходите, индекс Актив)
 2. Класация АКТИВ® 'Топ 5000 +' /разширена/ (Допълнителни показатели: основна дейност, размер на ДМА, среден брой осигурени лица, производителност на труда)
 3. Класация АКТИВ®'Топ 5000 приходи'
 4. Класация АКТИВ®'Топ 5000 корпоративен данък'
 5. Класация АКТИВ®'Топ 5000 финансов резултат'
 6. Класация АКТИВ®'Топ 5000 собствен капитал'
 7. Класация АКТИВ®'Топ 5000 размер на ДМА'
 8. Класация АКТИВ®'Топ 5000 коефициент на ефективност на разходите'
 9. Класация АКТИВ®'Топ 5000 производителност и рентабилност на труда'
 10. Класация АКТИВ®'Топ 5000 работодатели' (Показатели: среден брой социално осигурени лица)
 11. newКласация АКТИВ® 'Топ 5000 заплати'
 12. Класации на фирмите в България, разделени по сектори и подсектори (Показатели: приходи, корпоративен данък, финансов резултат, собствен капитал, ДМА, коефициент на ефективност на разходите, среден брой осигурени лица, производителност на труда, основна дейност)
 13. Класации на фирмите в България по области (Показатели: приходи, корпоративен данък, финансов резултат, собствен капитал, ДМА, коефициент на ефективност на разходите, среден брой осигурени лица, производителност на труда, основна дейност)
 14. Класации на фирмите в България според правната им форма (Показатели: приходи, корпоративен данък, финансов резултат, собствен капитал, ДМА, коефициент на ефективност на разходите, среден брой осигурени лица, производителност на труда, основна дейност) 
 15. Класация АКТИВ® Tоп 500 по ръст на приходите за 2018 г. спрямо 2017 г.'
 16. Статия относно „Класация АКТИВ® 2019 (2018) г.

 

150 лв. без ДДС (с включени разходи за доставка)

Индивидуална класация

Класация по зададени критерии

По договаряне

 

За допълнителна информация и изпращане на заявки: тел: 052/ 66 07 21, 052/ 66 07 00, 0887 67 07 21, e-mail: activ@activ.bg

Начин на плащане: Заплащането е по разплащателна сметка на “Бизнес Практика Актив” ООД в ТБ “Алианц България” АД – Варна, код BUINBGSF, IBAN: BG98BUIN70061025764013.

Оценете това като попълните нашата онлайн заявка по-долу или изтеглите и попълните заявка в Microsoft Word формат!