АКТИВ ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност

Компания АКТИВ винаги се е стремяла към най-добрите практики за социално отговорно поведение. Именно поради тази причина създадохме и въведохме концепцията за обществена фирмена отговорност, която е израз на старанието ни да балансираме икономическия растеж с по-високи социални и екологични стандарти. Концепцията намира приложение във всички аспекти на корпоративната ни дейност:

Образование

„Мениджър за един ден 2016” по инициатива на Джуниър Ачийвмънт България

01.07 – 31.08.2016

Образование

Образователен стаж – четирима участника

01.07 – 31.08.2016

Спорт

Провеждане на Tрадиционен турнир по активен плажен волейбол „За наградите на АКТИВ”

26.08.2016 г.

Спорт

Провеждане на 6-ти Турнир по плажен футбол ACTIV BEACH SOCCER CUP 2016

08.2016 г.

Бизнес

Издаване на Класация "АКТИВ' 2015 г."  

септември 2016 г.

Данъци

Организиране на данъчна приемна по въпросите на персоналните данъци.

20.01-20.04.2016 г.

Култура

Провеждане на изложба конкурс за млади художници “Откритие” – съвместно с международна фондация “Откритие”

май 2016 г.

Култура

Изготвяне на каталог „Автопортрети”

октомври 2016 г.

Култура

Издаване на "Изкустводар" 2017 г.

ноември 2016 г.

Култура

Представяне на експозиция „Изкустводар”

декември 2016 г.

Екология

Разделно събиране на хартия; проект „Електронен офис”; разделно събиране на употребявани батерии.

постоянно през 2016 г.

Корпоративна благотворителност

Подпомагане на хора в нужда.

регулярно

Корпоративна благотворителност

Месец на благотворителността

юни 2016 г.